Was geht heute am Donnerstag, 09.04.20 in Aachen?

  • Konzert: Hühnerdieb - Hühnerdieb, Aachen - Aachen

    Konzert: Hühnerdieb

    19:00Uhr@Hühnerdieb, Aachen
  • The One Day Fly • Burg Frankenberg • Aachen - Burg Frankenberg - FrankenbUerger e.V. - Aachen

    The One Day Fly • Burg Frankenberg • Aachen

    19:00Uhr@Burg Frankenberg - FrankenbUerger e.V.