• Ρεμπετικα και παλια λαικα / Rembetiko und Volkslieder des 20.Jh

  • So, 11.11.2018 ab 19:00 Uhr
  • Alte Welt Sıraltı
    Wissmannstr.44
    12049 Kreuzberg
Ρεμπετικα και παλια λαικα / Rembetiko und Volkslieder des 20.Jh - Alte Welt Sıraltı - Berlin