• Yerli Müzik: The Sorrow of Gurbet

  • Fr, 12.10.2018 ab 19:30 Uhr
  • Nonprofit Organizationinfo@bi-bak.deGet Directions
    Prinzenallee 59
    13359 Berlin
Yerli Müzik: The Sorrow of Gurbet - Nonprofit Organizationinfo@bi-bak.deGet Directions - Berlin

YERLİ MÜZİK* Songs are witness to an era. Turkey’s (music) history is a course that starts with marches, shaped by alaturca and folk music, arriving today in popular songs. The new bi'bakaudio series YERLİ MÜZİK, curated by music historian Murat Meriç, will take you on a musical journey through the political history of Turkey. Giving voice to rare tones, Meric will present those that have gone unheard not only in Berlin until now, but has also been avoided in official narrations of history.In YERLİ MÜZİK both "local" and world affairs will confront us: labour migration in Germany, political crises, accomplishments, international achievement, conflicts, atom bombs, Kennedy's death, Muhammad Ali, aliens and more …More info about the program: http://bi-bak.de/category/yerlimuezik/Part VII: The Sorrow of Gurbet: The Voice of Torn FamiliesFriday, 12.10.2018 at 19:30Workers who left behind families in Turkey to find employment and a new life met each other in songs. This is the story of the generations who have spent their lives in the in-between; those living between foreign lands and home, and the families who cannot meet.Free admissionLanguage: Turkish with English and German surtitlesPresentation starts at 20:00Murat Meriç is a radio producer, author, music historian, collector and researcher. He founded and published the magazines Müzük and Roll. His writings have been published in magazines such as Mürekkep, Birikim, Milliyet Sanat, Virgul, Bant and in the newspapers Yeni Binyıl, Radikal and BirGün. Also, he produced and hosted the TV show Kırkbeşlik (45) for the channel TRT. Murat has published two books on popular music in Turkey: Pop Dedik / Türkçe Sözlü Hafif Batı Müziği (İletişim Yayınları, 2006) and 100 Şarkıda Memleket Tarihi (Ağaçkakan Yayınları, 2016). In 2017 he produced the daily show The Country’s History through Sonds for the radio station Açık Radyo. Regularly he writes for the independent newspapers Gazete Duvar, Vatan Kitap and Kafa.Murat Meric will be working as a scholarship holder at bi'bak in Berlin until November 2018.In reference to music, the music industry defines yerli müzik as recording produced within Turkey for Turkish-speaking audiences---------------------------YERLİ MÜZİKLieder sind Zeugen einer Ära. Die (Musik-) Geschichte der Türkei reicht von Märschen über Alaturka- und Volksmusik bis hin zu moderner Populärmusik. In der bi’bakaudio Reihe YERLİ MÜZİK zeigt der Musikhistoriker Murat Meriç anhand verschiedener musikalischer Stationen die politische Geschichte der Türkischen Republik von der Gründung bis heute auf. Dabei werden Töne öffentlich, die bisher nicht nur in Berlin ungehört waren, sondern auch in der offiziellen Geschichtsschreibung der Türkei bewusst ignoriert worden sind. In YERLİ MÜZİK klingen sowohl Türkei-spezifische als auch internationale Themen an: Die Arbeitsmigration nach Deutschland, politische Krisen, Errungenschaften, internationale Erfolge, Konflikte, Atombombe, Kennedys Tod, Muhammad Ali, Außerirdische und vieles mehr...Mehr Info: http://bi-bak.de/de/category/yerlimuezik/Teil VII: Die Sorgen der Fremde: Stimmen zerrissener FamilienFreitag, 12.10.2018 um 19:30Arbeiterinnen, die in den 60er und 70er Jahren ihre Familien in der Türkei zurück ließen, um Arbeit zu finden und ein besseres Leben aufzubauen, fanden oft über Lieder zusammen. Diese Lieder zeugen von den Geschichte einer Generation, die ihr Leben in einem “Dazwischen” verbracht hat, in einem Leben zwischen einem neuen Land und einem langsam immer fremder werdenden Zuhause und von Familien, die sich nicht treffen können.Alle Events bei bi'bak sind kostenlos.Sprache: Türkisch mit englischen und deutschen ÜbertitelnBeginn ist um 20 Uhr.Murat Meriç ist Radioschaffender, Autor, Musikhistoriker, -Sammler und -Forscher. Er hat die Zeitschriften Müzük und später Roll gegründet und herausgebracht, seine Texte wurden u.a. in Zeitschriften wie Mürekkep, Birikim, Milliyet Sanat, Virgül, Bant und in den Zeitungen Yeni Binyıl, Radikal ve BirGün veröffentlicht. Er produzierte und moderierte die TV-Sendung Kırkbeşlik (45er) für den Sender TRT. Er hat zwei Bücher über die Popmusik in der Türkei veröffentlicht: Pop Dedik / Türkçe Sözlü Hafif Batı Müziği (İletişim Yayınları, 2006) und 100 Şarkıda Memleket Tarihi (Ağaçkakan Yayınları, 2016). Für Açık Radyo hat er 2017 Die Geschichte des Landes in Liedern als tägliches Sendeformat produziert. Regelmäßig schreibt er für die unabhängige Zeitungen Gazete Duvar, Vatan Kitap und Kafa. Murat Meric arbeitet bis November 2018 als Stipendiat im bi’bak in Berlin.Im Kontext der Musik versteht die Musikbranche unter yerli müzik die Musikproduktion innerhalb der Türkei für das Türkisch-sprechende Publikum.---------------------------YERLİ MÜZİK Şarkılar, döneminin tanığı. Türkiye (müzik) tarihini şarkılar üzerinden okumak mümkün. Marşlarla başlayan, alaturka ve halk müziği ile şekillenen, popüler şarkılarla bugüne ulaşan bir süreç bu. Müzik tarihçisi Murat Meriç’in küratörlüğünü üstlendiği yeni bi’bakaudio serisi YERLİ MÜZİK, Türkiye’nin siyasi tarihinde şarkılı bir yolculuğa davet ediyor ve daha önce Berlin’de duyulmamış ender tınılarla resmi tarihte yazılmayanları seslendirmeyi amaçlıyor.YERLİ MÜZİK’te hem “yerli” hem de Dünya meseleleri karşımıza çıkıyor: Almanya'ya işçi göçü, siyasi krizler, icraatlar, beynelmilel başarılar, kavgalar, atom bombası, Kennedy'nin ölümü, Muhammed Ali, uzaylılar ve daha niceleri…Bölüm VII: Gurbetin Acıları: Ayrılan Ailelerin SesiCuma, 12.10.2018, 19:30Çalışmak üzere yola düşen ve Türkiye dışında kendine yeni bir hayat kuran işçiler ve memlekette kalan aileleri şarkılarda buluşmuş. Bir yandan gurbet – sıla arasında kalanlar, diğer yanda bir türlü buluşamayan aileler. Ömrü yollarda geçen kuşakların hikâyesi…Tüm etkinliklere giriş ücretsizdir.Etkinlik Türkçe gerçekleşecektir. (Almanca ve İngilizce üstyazılı)Sunum 20:00'de başlayacaktır.Murat Meriç, radyocu, yazar, müzik tarihçisi, araştırmacısı ve koleksiyoneri. 1996’da Müzük adlı dergiyi çıkartan ekipten. Sonrasında Roll mürettebatına katıldı. Mürekkep, Birikim, Milliyet Sanat, Virgül, Bant gibi dergilerde yazıları yayınlandı. Yeni Binyıl, Radikal ve BirGün'ün yazarlarındandı. TRT için Kırkbeşlik adlı televizyon programını hazırlayıp sundu. Pop Dedik / Türkçe Sözlü Hafif Batı Müziği (İletişim Yayınları, 2006) ve 100 Şarkıda Memleket Tarihi (Ağaçkakan Yayınları, 2016) adli iki kitabı, üzerinde çalıştığı pek çok kitap projesi var. 2017 senesi boyunca Açık Radyo'da, hafta içi her sabah Şarkılarla Memleket Tarihi adlı programı hazırladı ve sundu. Düzenli olarak Gazete Duvar, Vatan Kitap ve Kafa’da yazıyor.Murat Meriç, 2018 Kasım ayına kadar bi'bak’taki programı için Berlin’de olacak.