• Elektrosmok (Techno)

  • Fr, 03.05.2019 ab 23:55 Uhr
  • Projekt-x Bochum
    Hans-Böckler-Straße 10-12
    44787 Bochum
Elektrosmok (Techno) - Projekt-x Bochum - Bochum

Mit : Stefan Fight / Asyncron (D.U.V) &..... Eintritt 7,- mvz.3,-