• Blitz & Donner (Techno)

  • Fr, 14.02.2020 ab 23:55 Uhr
  • Projekt-x Bochum
    Hans-Böckler-Straße 10-12
    44787 Bochum
Blitz & Donner (Techno) - Projekt-x Bochum - Bochum

DJ BLAK ANGUS / MIKE RUI / & DENACE 2 SOCIETY