• Dîroka Tembûrê di hunerê de / Darstellung der Laute in der Kunst

  • So, 19.08.2018 ab 13:00 Uhr
  • MIGRApolis-Haus der Vielfalt - BIM e.V.
    Brüdergasse 16-18
    53111 Bonn
Dîroka Tembûrê di hunerê de / Darstellung der Laute in der Kunst - MIGRApolis-Haus der Vielfalt - BIM e.V. - Bonn

Mamoste Mizgîn Abdulmajîd (master di dîroka Hunerê ji Zanîngeha Bonnê), wê li ser dîroka tembûrê biaxive.Mamoste Aref Sulêman (mamosteyê mûzîkê ji înstitûta mûzîkê li Helebê) wê bi mûzîka xwe beşdar be.