• Time for Three in Dortmund, Germany

  • Sa, 26.11.2016 ab 20:00 Uhr
  • Westfallenhalle Dortmund
    Strobelallee 45
    44139 Dortmund
Time for Three in Dortmund, Germany - Westfallenhalle Dortmund - Dortmund

Night of the Proms