• FRAUEN FÜR FRİEDEN!

  • So, 06.03.2016 ab 15:30 Uhr
  • Dietrich-Keuning-Haus
    Leopoldstraße 50-58
    44147 Dortmund
FRAUEN FÜR FRİEDEN! - Dietrich-Keuning-Haus - Dortmund

Barış fikri etrafında yolları kesişen birkaç kadın müzisyen, erkek egemen müzik dünyasına vetoplumsal cinsiyet düzenine karşı seslerini, renklerini, çalgılarını, heyecanlarını yan yana koyarakyola çıktı. Grup ismini mitolojide, dünya yaratıldığı zaman insanlara 70 farklı dilde konuşmayıöğrettiğine inanılan bir melekten alıyor. Dina farklı dillerin, inançların, kimliklerin, yaşam biçimlerininyok sayılmasına karşı kültürel çeşitliği ve renkliliği dünya müzikleri ve dilleriyle yorumluyor.Dina bütün topraklar, bütün sular, bütün yaşayanlar için barış istiyor, barış için söylüyor.