• World Press Photo Exhibition 2018: Dortmund, Germany

  • Do, 28.06.2018 ab 11:00 Uhr
  • Kulturort Depot Dortmund
    Immermannstraße 29
    44147 Dortmund
World Press Photo Exhibition 2018: Dortmund, Germany - Kulturort Depot Dortmund - Dortmund