• کنسرت بزرگ بانو سیما بینا در فرانکفورت

  • Fr, 03.05.2019 ab 20:00 Uhr
  • SAALBAU Titus-Forum in Heddernheim
    Walter-Möller-Platz 2
    60439 Frankfurt
کنسرت بزرگ بانو سیما بینا در فرانکفورت - SAALBAU Titus-Forum in Heddernheim - Frankfurt am Main

دوستان و اعضای گرامی انجمن ایرانیان فرانکفورت به این وسیله شما را به شرکت در کنسرت بزرگ بانو سیما بینا در شهر فرانکفورت دعوت‌ می کنیم.بلیط این برنامه را می توانید از فروشگاه های معتبر ایرانی در فرانکفورت دریافت کنید.به امید حضور پربارتان انجمن ایرانیان فرانکفورت