• Vibes - feel the vibe! Bodymoves: Afro, Dancehall, Latin, House

  • Di, 17.12.2019 ab 20:30 Uhr
  • tanz etage tapella
    Schwarzwaldstraße 42-44
    79117 Freiburg im Breisgau
Vibes - feel the vibe! Bodymoves: Afro, Dancehall, Latin, House - tanz etage tapella - Freiburg