• WHAT IF . . Ray Hoffmann & Liridon

  • Fr, 07.06.2019 ab 23:00 Uhr
  • Jos-Fritz-Café
    Wilhelmstr. 15/1
    79098 Freiburg im Breisgau
WHAT IF . . Ray Hoffmann & Liridon - Jos-Fritz-Café - Freiburg

WHAT IF........................................Jeden ersten Freitag im MonatJos Fritz | 23.00 Lineup: - Ray Hoffmann (Das Rote Halsband | Freiburg) - Liridon (Youth Life | Freiburg) | House | Techno |