• As I Lay Dying - Hamburg, Docks (Hochverlegt)

  • Do, 13.12.2018 ab 20:00 Uhr
  • DOCKS
    Spielbudenplatz 19
    20359 Hamburg
As I Lay Dying - Hamburg, Docks (Hochverlegt) - DOCKS - Hamburg

AS I LAY DYING + ERRA+ Bleed from within13.12.2018 - Hamburg, Docks (hochverlegt aus dem Logo)Einlass: 19:00 Uhr Beginn: 20:00 Uhr Tickets: https://bit.ly/2LybM5o