• Aposto Kolossal - Jeden Montag !

  • Mo, 24.09.2018 ab 11:30 Uhr
  • Italian Restaurant06131 6931620mainz@aposto.euGet Directions
    Gutenbergplatz 8-10
    55116 Mainz
Aposto Kolossal - Jeden Montag ! - Italian Restaurant06131 6931620mainz@aposto.euGet Directions - Mainz