• DISCO CAKES

  • Sa, 29.06.2019 ab 22:00 Uhr
  • Sharkey's Bar
    Klaragasse 11
    90402 Nuremberg
DISCO CAKES - Sharkey's Bar - Nürnberg

Disco & House Musicwith DJ ARND